• 32 292 55 90-92
  • 32 364 43 00
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Taryfy i cennik usług Sosnowieckich Wodociągów

Taryfa i cennik usług

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków:

file extension pdf

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 02.02.2023r. Decyzją nr. GL.RZT.70.89.2022 (taryfa obowiązuje od 18.02.2023r.).

  od 1-12 miesiąca obowiązywania 18.02.2023 do 18.02.2024;
od 13 -24 miesiąca obowiązywania 19.02.2024 do 18.02.2025;
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania 19.02.2025 do 18.02.2026;Cennik usług świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. 

Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena netto
 1.                   Uzgodnienia branżowe  z naniesieniem zmian na mapie godzina 101,00
 2.                   Uzgodnienia branżowe bez nanoszenia zmian na mapie godzina 67,00
 3.                   Montaż/wymiana wodomierza/kompletu wodomierzowego1 usługa 184,00
 4.                   Przeniesienie wodomierza   wg kosztorysu
 5.                   Ponowne plombowanie wodomierza (w przypadku zawinionym przez Odbiorcę)   wg kosztorysu
 6.                   Wykonanie odwodnienia studzienki wodomierzowej usługa 141,00
 7.                   Nadzór specjalistyczny godzina 170,00
 8.                   Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu usługa 148,00
 9.                   Najem stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem; w skład usługi wchodzą:
- montaż stojaka hydrantowego usługa 123,00
- demontaż stojaka hydrantowego usługa 123,00
- wynajem  stojaka wraz z wodomierzem:
   - za okres od 1 do 5 dni do 5 dni 10,00
   - za każdy kolejny dzień doba 2,00
- zużycie wody wg wskazań wodomierza m3 wg obowiązującej taryfy
- kaucja za stojak wraz z wodomierzem2 usługa podawana indywidualnie
10.                 Przywrócenie dostawy wody usługa 300,00
11.                 Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego usługa 300,00
12.                 Zrzut ścieków do stacji zlewnej z podziałem na klasy ścieków3:
- klasa 1 m3 7,20
- klasa 2 m3 12,74
- klasa 3 m3 22,52
- klasa 4 m3 39,83
13.                 Opróżnianie i transport nieczystości ciekłych zgromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych m3 59,35
14.                 Opróżnianie i transport nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków m3 138,00
15.                 Inspekcja telewizyjna wraz z usługą udrożnienia kanalizacji (dotyczy nowych sieci):
- do średnicy Ø 200 mb 23,00
- powyżej średnicy Ø 200 mb 17,00
W przypadku sieci mocno zanieczyszczonych – indywidualna wycena plus koszt osadów
16.                 Wykonanie przyłącza wodociągowego   wg kosztorysu
17.                 Usunięcie awarii wodociągowej   wg kosztorysu
18.                 Korelacja sieci   wg kosztorysu
19.                 Dostarczenie wody beczkowozem do przewozu wody pitnej   wg kosztorysu
20.                 Badania laboratoryjne   wg cennika badań laboratoryjnych

 

Uwagi:

1 Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów – m.in. wodomierza, modułu do odczytu radiowego.

2 Warunkiem koniecznym użytkowania stojaka jest wpłacenie kaucji. Kaucja pobierana jest od odbiorcy przed wykonaniem usługi i podlega zwrotowi po jej zakończeniu (z ewentualnym potrąceniem kosztów likwidacji uszkodzeń lub kosztu stojaka w przypadku jego zaginięcia). Wysokość kaucji podawana jest każdorazowo przez Dział eksploatacji sieci wodociągowej w zależności od rodzaju stojaka i wodomierza.

3 Klasy ścieków wraz z parametrami

Klasa

Zakresy maksymalnych dopuszczalnych wartości wskaźników

TSS

(g/L)

Zawiesina ogólna

(mg/L)

ChZTCr

(mg O2/L)

Fosfor ogólny

(mg P/L)

Azot amonowy

(mg N-NH4/L)

1

0,7

700

1200

18

100

2

2,0

2000

3500

50

250

3

6,0

6000

10000

150

600

4

17,0

17000

30000

450

1500

Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej na dzień świadczenia usług przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.

file extension pdf Cennik usług w formacie PDF

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Dyspozytor:

tel/fax. 32 292 51 98
tel. 32 364 43 59

 

Zaloguj się do e-BOK

 

Dane adresowe

Sosnowieckie Wodociągi S.A.

ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 292 55 90-92, 32 364 43 00
fax: 32 292 46 38


sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl
https://www.sosnowieckiewodociagi.pl

 

Obsługa Klienta

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00,

Numery telefonów:
odbiorcy indywidualni:
32 36 44 323, 32 36 44 324
odbiorcy uspołecznieni:
32 36 44 392, 32 36 44 314
umowy: 32 36 44 319

© 2024 Sosnowieckie Wodociągi S.A.